สหรัฐรับไม้ต่อไทยเร่งสร้าง ความมั่นคงอาหารผ่านเวทีเอเปค2023

สหรัฐรับไม้ต่อไทยเร่งสร้าง ความมั่นคงอาหารผ่านเวทีเอเปค2023

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ผลักดันนโยบายแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารกับสหรัฐ อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด สศก. เข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (Policy Partnership on Food Security: PPFS) ภายใต้กรอบเอเปค เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566 ณ เมืองปาล์มสปริง รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเดินหน้าผลักดันการดำเนินงานตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG : เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

สหรัฐรับไม้ต่อไทย

ในภาคเกษตร และการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี พ.ศ. 2573 ร่วมกับสหรัฐ และสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจออกนโยบายที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ทันต่อความ ท้าทายของสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอาหาร

ทั้งนี้ ปี 2566 สหรัฐ รับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพเอเปค 2566 ต่อจากประเทศไทย กำหนด Theme หรือหัวข้อหลัก

“Creating a Resilient and Sustainable future all” หรือ การเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืนเพื่ออนาคตสำหรับทุกคน และหัวข้อย่อยของภาคเกษตร คือ “Together Achieving, Sustainable, Equitable and Resilient agri-food system” หรือ การสร้างระบบอาหารและการเกษตรที่มียืดหยุ่น เท่าเทียม ยั่งยืน เพื่อบรรลุผลสำเร็จร่วมกันโดยจะมีการจัดประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ในเดือนส.ค. 2566 ณ รัฐวอชิงตัน เมืองซีแอตเติ้ล สหรัฐ

อ่านข่าวอาหารที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : สารกันเสียในน้ำพริกหนุ่ม